Varstvo osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov in zasebnost

Prodajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1.

Vse podatke, pridobljene ob naročanju, bomo uporabljali izključno v namene lastne spletne trgovine in izvajanje promocijskih aktivnosti spletne strani  in jih ne bomo delili, prodali ali uporabljali v kakršnekoli druge namene in s tretjimi osebami.

Spletna trgovina lasulje.si zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa.

Varnost nakupa zagotavljamo tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

Obvezujemo se, da bodo kakršnikoli osebni podatki pridobljeni preko te spletne strani omene v celoti ostali v lasti podjetja Portia, Denis Šift s.p.   (upravljalec spletnega centra ) in bodo služili izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, razen če ni uporabnik spletne strani posebej privolil v kakšno drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov. Z vsemi posredovanimi osebnimi podatki bomo brezpogojno ravnali v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Prodajalec za nedoločen čas hrani naslednje podatke ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije.

Prodajalec navedene osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo s članom.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za goste spletne strani hrani osebne podatke samo za čas do izpolnitve naročila naslednje podatke gostov : ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije . Po izpolnitvi naročila se hranijo samo še podatki v zvezi s posameznim naročilom, do katerih je mogoč dostop samo prek poznavanja številke računa in številke naročila.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Komunikacija

Prodajalec bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1.Oglasna elektronska sporočila prodajalca bodo vsebovala naslednje sestavine:

– jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
– pošiljatelj prodajalec bo jasno razviden,
– različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne in prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
– jasno bo predstavljen enostaven način odjave od prejemanja oglasnih sporočil

 

Varnost in zasebnost

Izrazi, uporabljeni v Politiki zasebnosti, imajo naslednji pomen:

Upravljavec osebnih podatkov: upravljavec pomeni podjetje Portia, Denis Šift s.p.., ki določa namene in sredstva obdelave tvojih osebnih podatkov (v nadaljevanju upravljalec ).

Pogodbeni obdelovalec podatkov je pravna ali fizična oseba, ki ji upravljavec poveri določene naloge s področja obdelovanja tvojih osebnih podatkov.

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov je notranji akt o varovanju osebnih podatkov upravljavca ali pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov.

Osebna privolitev posameznika je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih mora zagotoviti upravljavec po ZVOP-1; osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

Upravljavec zbirk osebnih podatkov je podjetje  Portia, Denis Šift s.p. Prvomajska ulica 9 2310 Slov.Bistrica, dš . SI23218436. . Tvoji osebni podatki se obdelujejo na podlagi veljavne Politike zasebnosti. Namen obdelovanja osebnih podatkov, roki hrambe podatkov ter druge relevantne informacije v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov si lahko prebereš v nadaljevanju.

Kdo je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov?
Za vprašanja, povezana s to Politiko zasebnosti, se obrni na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. V organizaciji  je oseba za varstvo osebnih podatkov lastnik podjetja Denis Šift  , e-mail : info@portia-shop.com

———————————————————————————– 

Vse podatke, pridobljene ob naročanju, bomo uporabljali izključno v namene lastne spletne trgovine in izvajanje promocijskih aktivnosti podjetja in jih ne bomo delili, prodali ali uporabljali v kakršnekoli druge namene in s tretjimi osebami.

Spletna trgovina zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa.

Varnost nakupa zagotavljamo tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

Obvezujemo se, da bodo kakršnikoli osebni podatki pridobljeni preko te spletne strani v celoti ostali v lasti  upravljalca  in bodo služili izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, razen če ni uporabnik spletne strani posebej privolil v kakšno drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov. Z vsemi posredovanimi osebnimi podatki bomo brezpogojno ravnali v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov

Na  spletni strani  last upravljalca sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Potrebujemo vašo privolitev, da lahko osebne podatke, ki smo jih pridobili z vašo prijavo na naše storitve, uporabljamo, hranimo in obdelujemo za določene namene. Vse informacije o upravljanju posameznih privolitev najdete v nadaljevanju.

Privolitve, ki se nanašajo na izpolnjevanje naročil 

Za dostavo blaga potrebujemo vaše ime, priimek in poštni naslov. Vaš poštni naslov potrebujemo tudi za namene obveščanja o statusu naročila. Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. Z oddajo naročila se strinjate, da vaše podatke lahko obdelujemo za izvedbo naročila in neposredno trženje storitev  te spletne strani.

Privolitve, ki se nanašajo na prejemanje novic upravljalca.

Z izpolnitvijo obrazca za prijavo na prejemanje e-novic o aktualnih trendih in novostih upravljalca se uporabnik strinja s posredovanjem podatkov, ki v skladu z zakonodajo veljajo za osebne podatke. V tem primeru so to: ime in priimek, e-pošta in IP naslov naprave, s katere se prijavlja. Ob prijavi se ima uporabnik možnost strinjati z uporabo osebnih podatkov v naslednje namene:

Privolitev za sledenje vašim aktivnostim in interesom na tej spletni strani   in pripadajočih poddomenah:

Iznos, hramba in obdelava podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam pomaga kontinuirano spremljati vaše aktivnosti na vseh poddomenah spletne strani, nam omogočajo izvajanje naročenih storitev, kontaktiranje, povezano z vašimi aktivnostmi na straneh, ter agregirane in anonimizirane analize uporabe portala in tamkajšnjih vsebin.

Vsi osebni podatki se uporabljajo izključno za namene izvajanja naših storitev, anonimizirane analize ter optimizacijo našega poslovanja in niso dostopni javnosti, razen v primeru, ko nam uporabnik to izrecno dovoljuje s posebno privolitvijo za takšne namene.

Privolitev za prejemanje novic o aktualnih trendih s področja spletne trgovin  velja do preklica in obsega:

uporabo podatkov za pošiljanje rednih e-novic o aktualnih trendih,

uporabo podatkov za občasno pošiljanje ostalih vsebin, kot so nova ponudba, akcijske ponudbe in podobno,

iznos, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam omogoča pošiljanje teh novičk,

obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku).

Privolitev za prejemanje personaliziranih obvestil in ponudb velja do preklica in obsega:

uporabo podatkov za neposredno trženje,

ponovno ciljanje na platformah za digitalno oglaševanje (Facebook, AdWords …) z namenom predstavitve vseh storitev podjetja

iznos in obdelavo podatkov v orodjih za digitalno oglaševanje (uporaba e-pošte za pripravo anonimiziranih segmentov uporabnikov, v tem primeru e-pošte ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku),

obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku).

VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV

Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli pošljete na  Portia, Denis Šift s.p, upravljalec osebnih podatkov  Prvomajska ulica 9 2310 Slov.Bistrica ali na e-mail: info@portia-shop.com in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati in iz katere spletne strani.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:

pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev

pravico do popravka netočnih podatkov, zbranih v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev

pravico do »pozabe«, torej izbrisa vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov

pravico do prenehanja uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem

pravico do avtonomnega odločanja o uporabi osebnih podatkov, ki temelji na avtomatizirani obdelavi

pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli pošljete na upravljalca osebnih podatkov lastnika Portia, Denis Šift s.p. ( upravljalec osebnih podatkov )  Prvomajska ulica 9 2310 Slov. Bistrica ali na e-mail:  info@portia-shop.com  in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati in oz. iz  katere spletne strani- domene.

Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen/a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Varstvo osebnih podatkov kupca

Z oddajo naročila po teh pogojih poslovanja kupec izrecno izjavlja ter podaja soglasje prodajalcu, da njegove osebne podatke, in sicer ime in priimek, ulični naslov in pošto, elektronski naslov in telefonsko številko (številko mobilnega ali stacionarnega telefona), obdeluje za potrebe izpolnitve naročila te pogodbe in jih varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prodajalec osebnih podatkov kupca ne bo posredoval tretjim nepooblaščenim osebam, razen pogodbenim partnerjem, če bo to potrebno za izvedbo naročila. Kupec ne more preklicati obdelave njemu lastnih osebnih podatkov za potrebe izvršitve naročila po teh splošnih pogojih.

Prodajalec si pridržuje pravico obdelave osebnih podatkov kupca za lastne potrebe, za izvedbo statističnega vzorčenja, anketiranje, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja in za pošiljanje drugega reklamnega gradiva (t. i. neposredno trženje prodajalca). Neposredno trženje prodajalec ne bo izvajal, če bo kupec to izrecno prepovedal pri oddaji naročila, sicer pa ga sme izvajati najdlje do prejema preklica posameznika oziroma do časa, ko podatki več ne bodo služili namenom.

Po predhodno izrecno podanem soglasju kupca bo prodajalec osebne podatke kupca, in sicer ime in priimek, ulični naslov in pošto, elektronski naslov in telefonsko številko (številko mobilnega ali stacionarnega telefona), posredoval upravljalcu.   za prejemanje oglaševalskih ponudb za namen neposrednega trženja. S podanim soglasjem kupca matični podjetnik  postane upravljalec osebnih podatkov do preklica.

Prodajalec je sprejel politiko zasebnosti, ki je kupcem dosegljiva na spletni strani   in velja za spletno poslovanje prodajalca, ki je urejeno s temi pogoji poslovanja.

Izjava o zasebnosti in varovanju podatkov

Upravljalec vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Upravljalec , obdeluje zbrane osebne podatke kupcev za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanja in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja in za pošiljanje drugega reklamnega gradiva. Zbrane osebne podatke lahko Upravljalec , posreduje tudi povezanim družbam za namene neposrednega trženja njihovih storitev in izdelkov. Vaši podatki so lahko z namenom izpolnitve naročila posredovani tudi našim pogodbenim partnerjem, na primer dostavni službi, vendar jih ti ne shranjujejo v svojih zbirkah. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, na primer telefona, pošte, elektronske pošte, SMS-sporočil in drugih. Navedene podatke lahko upravljalec , obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oziroma do časa, ko podatki več ne bodo služili namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki; zahteva lahko vpogled, kopiranje, dopolnjevanje, popravljanje, blokiranje in izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, od upravljalca, lahko zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oz. izbris iz zbirke.

Upravljalec, lahko za naslavljanje tiskovin uporabi tudi podatke iz javno dostopnih baz podatkov, vendar teh podatkov ne obdeluje in vzdržuje v lastnem informacijskem sistemu.

Kupec z oddajo naročila podaja privolitev za zbiranje, obdelavo in hrambo osebnih podatkov v skladu z ZVOP-1 in v skladu s temi splošnimi pogoji ter soglaša s takšnim načinom zbiranja, obdelovanja in hrambe osebnih podatkov ter z obdelovanjem osebnih podatkov s strani pogodbenega obdelovalca.

Obiskovalec spletnih strani upravljalca s prenosom elektronske knjige podaja privolitev za zbiranje, obdelavo in hrambo osebnih podatkov v skladu z ZVOP-1 in v skladu s temi splošnimi pogoji ter soglaša s takšnim načinom zbiranja, obdelovanja in hrambe osebnih podatkov ter z obdelovanjem osebnih podatkov s strani pogodbenega obdelovalca.

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec aplikacije. Podatke ščiti pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, razkritjem ali uničenjem z ustreznimi varnostnimi ukrepi. Upravljavec oziroma lastnik osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja sistema.

Brezskrbno kupujte v trgovini saj je vsaka transakcija sigurna, vaši podatki pa zaščiteni proti zlo uporabi saj v te namene uporabljamo ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačilni 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

Lastnik spletnega mesta zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno v namene obveščanja o poteku naročila (v primeru, da obiskovalec v spletni trgovini opravi nakup) ter pošiljanje reklamnega gradiva. Lastnik jamči, da bodo podatki obiskovalcev in uporabnikov uporabljeni le v namen nemotenega poteka naročil in ne bodo predani tretji osebi. V primeru težav oz. nejasnosti pri uporabi spletnega mesta si lastnik spletnega mesta pridržuje pravico do stika s potrošnikom prek sredstev komunikacij na daljavo. Obiskovalec z izvedeno registracijo dovoljuje lastniku spletnega mesta zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese pri registraciji. Vsi podatki, ki jih obiskovalec navede pri registraciji so namenjeni le poslovanju ponudnika, ki jih ne posreduje v druge namene ali tretji osebi. Trajno hranimo podatke, ki jih je obiskovalec vnesel ob registraciji v računalniški sistem, ki je ustrezno varovan in zaščiten. Ob morebitnem “vdoru” v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti!

Elektronsko plačevanje storitev preko PAYPAL-a združuje vrhunske varnostne tehnologije, kot sta Secure Socket Layer (SSL) in druge tehnologije in varnostnih postopkov na najvišji ravni

Spletna trgovina uporablja GEOTRUST SSL certificat ( GeoTruszagotavlja varne storitev za šifriranje SSL in avtentikacijo spletnih strani, digitalnih podpisov, kode podpisov, varno elektronsko pošto.. )

 

Spremembe politike zasebnosti

Med posodobitvami in širitvijo naših uslug lahko Politiko zasebnosti spremenimo. Pridržujemo si pravico do sprememb kateregakoli dela Politike zasebnosti brez predhodnega obvestila. Spremenjena Politika zasebnosti prične veljati z dnem objave na spletnih straneh organizacije.

  1. Spremembe politike zasebnosti

Ta različica Politike zasebnosti velja od 01.01.2022

Seznam želja
Prijava
Obnovitev gesla

Ste pozabili geslo? Vnesite vaše uporabniško ime ali elektronski naslov in poslali vam bomo povezavo za ponastavitev gesla.

TOP
NAJ PRODAJNI:
Moja košarica 0
NEDAVNO OGLEDANO 0